A A

Links

Algemeen
Vereniging voor Spina Bifida en hydrocephalus
Vereniging personen met een handicap
Vlaamse Liga tegen Kanker
Stichting tegen kanker
Vlaams patiëntenplatform
Crohn en Colitus Ulcerosa vereniging
Trefpunt zelfhulp

Stomazorg
Stoma Ilco is een vereniging voor stomadragers
Stomaclub Oostende
Stomaclub Antwerpen
Stomavereniging Brugge
Stichting stomaatje
STOMAVLAANDEREN
Stoma-Actief
Vereniging van Vlaamse Stomaverpleegkundige
Vereniging van Waalse Stomaverpleegkundige
Beroepsvereniging van urologische verpleegkundigen

www.spinabifida.be
www.wfg.be
www.tegenkanker.be
www.kanker.be
www.vlaamspatientplaform.be
www.ccv-vzw.be
www.zelfhulp.be

 

www.stomailco.be
www.stomclub.be
www.stoma.be
users.skynet.be/stomaverenigingbrugge.be
www.stomaatje.nl
www.stomavlaanderen.be
www.stoma-actief.be
www.stomavlas.be
www.afiscep.be
www.urobel.be