A A

Disclaimer

Juridische Aspecten

Deze website is eigendom van en in beheerd door EuroTec Beheer BV in Roosendaal. U mag materiaal van deze website, alleen downloaden voor niet-commerciële doeleinden, mits u alle daarop rustende rechten (auteursrechten, merkenrechten, patentrechten, persoonsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) respecteert. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, beelden, geluid en video) te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, weergeven of verspreiden voor publieke of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van EuroTec Beheer BV.

EuroTec producten

Het is mogelijk dat de weergegeven producten niet in alle landen leverbaar zijn of onder een andere naam. Assortiment en gebruiksaanwijzingen kunnen per land verschillen. U dient altijd eerst de gebruiksaanwijzing te lezen, voordat u de producten in gebruik neemt.

Intellectueel eigendom

U dient aan te nemen dat op alles wat u leest of ziet op deze website auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders is aangegeven. Kopiëren of gebruiken van tekst- en beeldmateriaal van deze website kan ook strijdig zijn met de rechten van derden, die niet gerelateerd aan of onderdeel zijn van EuroTec Beheer BV. Het gebruik door derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroTec Beheer BV. Onrechtmatig gebruik van tekst- en beeldmateriaal kan een schending betekenen van auteursrecht, merkenrecht, patentrecht, persoonsrecht of ander intellectueel eigendomsrecht.

Handelsmerken en logo’s

Tenzij anders is vermeld zijn alle op onze website afgebeelde handelsmerken en logo’s eigendom van EuroTec Beheer BV. Anders dan in relatie tot distributie en levering van onze producten mogen handelsmerken en logo’s niet worden afgebeeld of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroTec Beheer BV.

Alle merken op deze website zijn merken van EuroTec, m.u.v. de volgende merken: ConvaTec en Natura zijn gedeponeerde handelsmerken van E.R. Squibb & Sons, Inc. Hollister en Tandem zijn gedeponeerde handelsmerken van Hollister Inc. Coloplast, Assura en SenSura zijn gedeponeerde handelsmerken van Coloplast A/S Denemarken

Informatie op de website

EuroTec Beheer BV behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij doen ons best om de informatie op de website accuraat en up-to-date te houden. EuroTec Beheer BV staat echter niet garant voor de nauwkeurigheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of omissies in de inhoud van deze website. De informatie die op deze website wordt gegeven is nooit ter vervanging van medische zorg. Als u een gezondheidsprobleem hebt, of denkt te hebben, dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts.