A A

Privacybeleid

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met onderstaand beleid. EuroTec heeft deze privacy verklaring opgesteld, om duidelijk te maken dat wij privacy heel belangrijk vinden. Het onderstaande verduidelijkt de wijze waarop wij informatie verzamelen en verspreiden met deze website.

Het monsteraanvraagformulier op onze website vraagt gebruikers om ons persoonlijke informatie te geven, waarmee wij contact met hen kunnen opnemen. We gebruiken deze informatie om de gebruiker informatie over onze onderneming en producten toe te sturen. Deze website verzamelt alleen informatie voor interne doelstellingen. Deze informatie wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden (buiten de EuroTec groep). Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld tijdens het registratieproces. E-mail adressen worden alleen gebruikt om gevraagde informatie te leveren.

Deze website is beveiligd tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie in ons beheer.

Contacten via deze website

Communicatie of ander materiaal dat u via de website verstuurt per elektronische post of anders, zoals data, vragen, opmerkingen, – met uitzondering van vertrouwelijk en persoonlijk informatie – kan door EuroTec worden verzameld en anoniem worden gebruikt, voor o.a. statistieken, publicaties, en promotionele doeleinden. Ook staat het EuroTec vrij om aangedragen ideeën, productverbeteringen, concepten, know-how of technieken, die u om welke reden dan ook via de website van EuroTec bekend maakt, te verzamelen en onbeperkt te gebruiken voor o.a. productontwikkeling, productie en het op de markt brengen van producten.

Juridische Aspecten

Deze website is eigendom van en in beheerd door EuroTec Beheer BV in Roosendaal. U mag materiaal van deze website, alleen downloaden voor niet-commerciële doeleinden, mits u alle daarop rustende rechten (auteursrechten, merkenrechten, patentrechten, persoonsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) respecteert. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, beelden, geluid en video) te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, weergeven of verspreiden voor publieke of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van EuroTec Beheer BV.

EuroTec producten

Het is mogelijk dat de weergegeven producten niet in alle landen leverbaar zijn of onder een andere naam. Assortiment en gebruiksaanwijzingen kunnen per land verschillen. U dient altijd eerst de gebruiksaanwijzing te lezen, voordat u de producten in gebruik neemt.

Intellectueel eigendom

U dient aan te nemen dat op alles wat u leest of ziet op deze website auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders is aangegeven. Kopiëren of gebruiken van tekst- en beeldmateriaal van deze website kan ook strijdig zijn met de rechten van derden, die niet gerelateerd aan of onderdeel zijn van EuroTec Beheer BV. Het gebruik door derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroTec Beheer BV. Onrechtmatig gebruik van tekst- en beeldmateriaal kan een schending betekenen van auteursrecht, merkenrecht, patentrecht, persoonsrecht of ander intellectueel eigendomsrecht.

Handelsmerken en logo’s

Tenzij anders is vermeld zijn alle op onze website afgebeelde handelsmerken en logo’s eigendom van EuroTec Beheer BV. Anders dan in relatie tot distributie en levering van onze producten mogen handelsmerken en logo’s niet worden afgebeeld of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroTec Beheer BV.

Alle merken op deze website zijn merken van EuroTec, m.u.v. het volgende merk: Coloplast Alterna en SenSura zijn gedeponeerde handelsmerken van Coloplast A/S Denemarken

Informatie op de website

EuroTec Beheer BV behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij doen ons best om de informatie op de website accuraat en up-to-date te houden. EuroTec Beheer BV staat echter niet garant voor de nauwkeurigheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of omissies in de inhoud van deze website. De informatie die op deze website wordt gegeven is nooit ter vervanging van medische zorg. Als u een gezondheidsprobleem hebt, of denkt te hebben, dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder beheer van EuroTec Beheer BV staan. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. EuroTec Beheer BV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortkomt uit de inhoud van andere websites. Links naar onze website zijn welkom, mits op geen enkele wijze wordt vermeld of de indruk wordt gewekt dat er sprake is van enige relatie met, sponsoring of aanbeveling van de gelinkte website door EuroTec Beheer BV.

Contact opnemen met EuroTec

Als u vragen hebt over bovenvermeld privacy-beleid, dan verzoeken wij u contact op te nemen met EuroTec Beheer BV.